HEDEF KABLO

+90 352 321 14 74 – 75

Menu

İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Şirket amaçlarının gerçekleşmesinde insan unsurunun belirleyiciliğine inanmak ve “önce insan” demek.
   
 • İşgörenlerimizin motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliği arttırmak.hedefkablo
   
 • İşgörenlerimizin kişilik haklarına saygı göstermek,aralarında adaleti sağlamak. 
   
 • Kurum içi liderlik ve ilerleme olanaklarını gerekli becerileri sergileyen tüm iş görenlere “fırsat eşitliği” ilkesi içinde sunmak. 
   
 • Performans ve işe yansıyan tutum ve davranışlar ile ilgili olarak işgörenlerle açık ve yapıcı görüşmeler yapmak. 
   
 • Farklı bakış açıları, birikim ve yetkinliklerin harmanlanarak yenilikçi girişimlere yol açması. 
   
 • Şirketin performansı ve itibarı konusunda kişisel sorumluluk hissetmelerinin özendirilmesi.

 

Yandex.Metrica